Etap X

Zobacz nasze mieszkania

mieszkań wolnych

Numer mieszkania PiętroTyp PowierzchniaStatus Karta mieszkania
Mieszkanie nr 1parter3PA57.08WolneZobacz
Mieszkanie nr 2parter2PA44.66ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 3parter1PA28.34ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 37parter3PA55.97ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 55parter1PA43.03WolneZobacz
Mieszkanie nr 56parter4PA64.61WolneZobacz
Mieszkanie nr 74parter3PA49.86WolneZobacz
Mieszkanie nr 75parter1PA30.34WolneZobacz
Mieszkanie nr 76parter3PA53.59WolneZobacz
Mieszkanie nr 92parter1PA30.34ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 93parter3PA49.86WolneZobacz
Mieszkanie nr 109parter4PA69.7WolneZobacz
Mieszkanie nr 110parter3PA54.58WolneZobacz
Mieszkanie nr 111parter2PK45.7ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 112parter2PA44.43ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 113parter2PA45.16ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 114parter3PK60.14WolneZobacz
Mieszkanie nr 115parter2PA47.77WolneZobacz
Mieszkanie nr 151parter3PA65.07WolneZobacz
Mieszkanie nr 152parter2PK45.84ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 153parter4PA67.61ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 154parter3PA59.38ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 4I piętro2PA41.517083789839ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 5I piętro3PA57.7WolneZobacz
Mieszkanie nr 6I piętro2PA44.95ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 7I piętro1PA28.541466808561ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 8I piętro3PA69.97WolneZobacz
Mieszkanie nr 9I piętro3PA61.95WolneZobacz
Mieszkanie nr 10I piętro3PA69.442448364475WolneZobacz
Mieszkanie nr 38I piętro3PA56.79WolneZobacz
Mieszkanie nr 39I piętro3PA76.67WolneZobacz
Mieszkanie nr 40I piętro2PA57.05WolneZobacz
Mieszkanie nr 41I piętro2PA57.05WolneZobacz
Mieszkanie nr 42I piętro2PA57.05WolneZobacz
Mieszkanie nr 43I piętro3PA64.48WolneZobacz
Mieszkanie nr 44I piętro2PA43.9WolneZobacz
Mieszkanie nr 57I piętro1PA43.12ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 58I piętro3PA61.87WolneZobacz
Mieszkanie nr 59I piętro2PA57.05WolneZobacz
Mieszkanie nr 60I piętro2PA55.61WolneZobacz
Mieszkanie nr 61I piętro3PA60.27WolneZobacz
Mieszkanie nr 62I piętro4PA65.14WolneZobacz
Mieszkanie nr 77I piętro3PA50.1WolneZobacz
Mieszkanie nr 78I piętro2PA42.23ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 79I piętro3PA53.81WolneZobacz
Mieszkanie nr 94I piętro3PA53.89WolneZobacz
Mieszkanie nr 95I piętro2PA42.22ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 96I piętro3PA50.1WolneZobacz
Mieszkanie nr 116I piętro3PA61.32WolneZobacz
Mieszkanie nr 117I piętro3PA42.34ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 118I piętro2PK46.28ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 119I piętro2PA44.96ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 120I piętro2PA45.73ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 121I piętro3PK73.48WolneZobacz
Mieszkanie nr 122I piętro3PA60.62WolneZobacz
Mieszkanie nr 155I piętro3PA68.88WolneZobacz
Mieszkanie nr 156I piętro3PA46.43ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 157I piętro4PA68.28ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 158I piętro3PA59.87ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 159I piętro3PK59.27WolneZobacz
Mieszkanie nr 11II piętro2PA41.51ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 12II piętro3PA57.68WolneZobacz
Mieszkanie nr 13II piętro2PA44.94WolneZobacz
Mieszkanie nr 14II piętro1PA28.54ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 15II piętro4PA69.96WolneZobacz
Mieszkanie nr 16II piętro3PA61.94WolneZobacz
Mieszkanie nr 17II piętro3PA69.45WolneZobacz
Mieszkanie nr 45II piętro3PA56.77WolneZobacz
Mieszkanie nr 46II piętro3PA76.67WolneZobacz
Mieszkanie nr 47II piętro2PA56.84WolneZobacz
Mieszkanie nr 48II piętro2PA57.05WolneZobacz
Mieszkanie nr 49II piętro2PA68.1WolneZobacz
Mieszkanie nr 50II piętro3PA43.25WolneZobacz
Mieszkanie nr 51II piętro2PA43.88ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 63II piętro1PA43.03ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 64II piętro3PA61.86WolneZobacz
Mieszkanie nr 65II piętro1PA40.02WolneZobacz
Mieszkanie nr 66II piętro4PA81.53WolneZobacz
Mieszkanie nr 67II piętro4PA65.14WolneZobacz
Mieszkanie nr 80II piętro3PA50.1WolneZobacz
Mieszkanie nr 81II piętro2PA42.22ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 82II piętro3PA53.8WolneZobacz
Mieszkanie nr 97II piętro3PA53.89WolneZobacz
Mieszkanie nr 98II piętro2PA42.22ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 99II piętro3PA50.1WolneZobacz
Mieszkanie nr 123II piętro3PA61.32ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 124II piętro2PA42.42WolneZobacz
Mieszkanie nr 125II piętro3PA46.28ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 126II piętro2PA44.96ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 127II piętro2PA45.76WolneZobacz
Mieszkanie nr 128II piętro3PK73.58WolneZobacz
Mieszkanie nr 129II piętro3PA60.83WolneZobacz
Mieszkanie nr 160II piętro3PA68.9WolneZobacz
Mieszkanie nr 161II piętro2PK46.43ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 162II piętro4PA68.28ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 163II piętro3PA59.87WolneZobacz
Mieszkanie nr 164II piętro3PK59.27WolneZobacz
Mieszkanie nr 18III piętro2PA41.52ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 19III piętro3PA57.71WolneZobacz
Mieszkanie nr 20III piętro2PA44.95ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 21III piętro1PA28.54ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 22III piętro4PA69.96WolneZobacz
Mieszkanie nr 23III piętro4PA86.45WolneZobacz
Mieszkanie nr 24 III piętro4PA77.63WolneZobacz
Mieszkanie nr 52III piętro4PA105.49WolneZobacz
Mieszkanie nr 53III piętro2PA63.72WolneZobacz
Mieszkanie nr 54III piętro4PA100.94WolneZobacz
Mieszkanie nr 68III piętro4PA81.53WolneZobacz
Mieszkanie nr 69III piętro4PA61.17WolneZobacz
Mieszkanie nr 83III piętro3PA50.1WolneZobacz
Mieszkanie nr 84III piętro2PA41.86ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 85III piętro3PA50.16WolneZobacz
Mieszkanie nr 100III piętro3PA53.89WolneZobacz
Mieszkanie nr 101III piętro2PA42.22WolneZobacz
Mieszkanie nr 102III piętro3PA50.1WolneZobacz
Mieszkanie nr 130III piętro3PA61.32WolneZobacz
Mieszkanie nr 131III piętro2PA42.42ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 132III piętro2PK46.28ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 133III piętro2PA44.96ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 134III piętro2PA45.73ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 135III piętro3PK73.58WolneZobacz
Mieszkanie nr 136III piętro3PA60.83WolneZobacz
Mieszkanie nr 165III piętro3PA68.87WolneZobacz
Mieszkanie nr 166III piętro2PK46.42ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 167III piętro4PA68.27ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 168III piętro3PA59.87WolneZobacz
Mieszkanie nr 169III piętro3PK59.27WolneZobacz
Mieszkanie nr 25IV piętro2PA41.52ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 26IV piętro3PA57.68WolneZobacz
Mieszkanie nr 27IV piętro2PA44.95WolneZobacz
Mieszkanie nr 28IV piętro1PA28.54ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 29IV piętro4PA69.96WolneZobacz
Mieszkanie nr 30IV piętro4PA81.77ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 70IV piętro3PA71.38WolneZobacz
Mieszkanie nr 71IV piętro4PA61.16WolneZobacz
Mieszkanie nr 86IV piętro3PA50.1ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 87IV piętro2PA41.86ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 88IV piętro3PA50.15WolneZobacz
Mieszkanie nr 103IV piętro3PA53.89WolneZobacz
Mieszkanie nr 104IV piętro2PA42.22WolneZobacz
Mieszkanie nr 105IV piętro3PA50.1WolneZobacz
Mieszkanie nr 137IV piętro3PA61.32WolneZobacz
Mieszkanie nr 138IV piętro2PA42.4ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 139IV piętro2PK46.26WolneZobacz
Mieszkanie nr 140IV piętro2PA44.96ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 141IV piętro2PK45.74ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 142IV piętro3PK73.58WolneZobacz
Mieszkanie nr 143IV piętro3PA60.83WolneZobacz
Mieszkanie nr 170IV piętro3PA68.89WolneZobacz
Mieszkanie nr 171IV piętro2PK46.43ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 172IV piętro4PA68.28ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 173IV piętro3PA59.87WolneZobacz
Mieszkanie nr 174IV piętro3PK59.27WolneZobacz
Mieszkanie nr 31V piętro2PA41.52WolneZobacz
Mieszkanie nr 32V piętro3PA57.66WolneZobacz
Mieszkanie nr 33V piętro2PA44.95WolneZobacz
Mieszkanie nr 34V piętro1PA28.54ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 35V piętro4PA62.78WolneZobacz
Mieszkanie nr 36V piętro2PA53.47WolneZobacz
Mieszkanie nr 72V piętro1PA31.16ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 73V piętro4PA61.16WolneZobacz
Mieszkanie nr 89V piętro3PA50.1WolneZobacz
Mieszkanie nr 90V piętro2PA41.86ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 91V piętro3PA50.15WolneZobacz
Mieszkanie nr 106V piętro3PA53.89WolneZobacz
Mieszkanie nr 107V piętro2PA42.22ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 108V piętro3PA50.1WolneZobacz
Mieszkanie nr 144V piętro3PA61.32WolneZobacz
Mieszkanie nr 145V piętro2PA42.42ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 146V piętro2PK46.28WolneZobacz
Mieszkanie nr 147V piętro2PA44.96WolneZobacz
Mieszkanie nr 148V piętro2PA42.08ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 149V piętro3PK67.04WolneZobacz
Mieszkanie nr 150V piętro3PA60.83WolneZobacz
Mieszkanie nr 175V piętro3PA62.95WolneZobacz
Mieszkanie nr 176V piętro1PK31.22ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 177V piętro2PA42.3ZarezerwowaneZobacz
Mieszkanie nr 178V piętro3PA59.87WolneZobacz
Mieszkanie nr 179V piętro3PK59.27WolneZobacz

Tel. +48 786 088 013

biuro@osiedlepiltza.pl

Biuro Sprzedaży
Ul. Piltza 42 lok. 62,
Kraków
Godziny
otwarcia:
Pn. – Pt.
9:00-17:00

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KG Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 202 A, 30-133 Kraków, KRS 0000436458, moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie adresu e – mail, w celach marketingowych. Poinformowano mnie że wyrażenie przeze mnie zgody jest dobrowolne, mogę ją w każdej chwili cofnąć oraz wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KG Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 202 A, 30-133 Kraków, KRS 0000436458, moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu w celach marketingowych. Poinformowano mnie że wyrażenie przeze mnie zgody jest dobrowolne, mogę ją w każdej chwili cofnąć oraz wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail, informacji handlowej, w tym informacji o promocjach i ofertach, w tym specjalnych dotyczących oferty mieszkań, apartamentów, m. postojowych, komórek lokatorskich przez KG Group Sp. z o.o. siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 202 A, 30-133 Kraków, KRS 0000436458 i działające w jej imieniu podmioty powiązane wspierające działania marketingowe. Poinformowano mnie że wyrażenie przeze mnie zgody jest dobrowolne, mogę ją w każdej chwili cofnąć oraz wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KG Group Sp. z o.o. siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 202 A, 30-133 Kraków, przekazanych przeze mnie danych osobowych w celach statystycznych dotyczących inwestycji deweloperskich oraz innych inwestycji dotyczących nieruchomości realizowanych przez KG Group Sp. z o.o. oraz podmioty współpracujące z KG Group Sp. z o.o. Poinformowano mnie że wyrażenie przeze mnie zgody jest dobrowolne, mogę ją w każdej chwili cofnąć oraz wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.


  Biuro Sprzedaży Osiedla Piltza
  ul. Piltza 42, lok. 62, Kraków

  Tel. 786 088 013 | biuro@osiedlepiltza.pl
  Godziny otwarcia:  Pon.-Pt. godz. 09:00-17:00

  KG Group S.A.
  ul. Lea 202a, 30-133 Kraków

  Tel. 12 636 42 51 biuro@kgg.com.pl
  Godziny otwarcia:  Pon.-Pt. godz. 9:00-17:00